Lokalpartiet Boa utmanar och presenterar ett sammanhållet valprogram först av alla!

Vi tar initiativet och redovisar ett sammanhållet valprogram redan den 25 april för att göra kommunen starkare efter höstens val. Vi gör det redan nu för att så många som möjligt ska hinna ta till sig vårt program, diskutera det på jobbet, med grannar, hemma vid köksbordet, på Coop, Ica, Willys, vid fotbollsplanen, vid kyrkan eller varhelst möjlighet ges, för att ställa det i relation till hur kommunen leds idag. 

     Till dig som tycker det är dags för ett nytt ljus i kommunhuset och vill vara med att göra det möjligt, gå in på kontakta oss!

Välkomna till en spännande lokal valrörelse!

Partiet som vågar tänka nytt!

Invånarantalet i Östhammars kommun är relativt konstant sedan 1980-talet. Däremot ökar de kommunanställda i rask takt, vilket gör att vi i framtiden måste ändra kurs och bli tydligare att prioritera för att klara våra kommande välfärdsutmaningar, med en snabbt ökande äldre befolkning. Kommunen ska bara syssla med sina huvuduppgifter, d v s skola, vård och omsorg, och planera och utveckla kommunen på bästa möjliga sätt. Resten skall lämnas åt företagen och ideella organisationer. Vi som kommun måste bli tydligare i vårt uppdrag att utbilda våra unga. Vi måste bli tydligare i vår äldrevårdande roll. Vi måste ta bättre  hand om vår miljö. Och vi måste ta bättre vara på kommunens egen personal, för att komma tillrätta med de skenande sjukskrivningstalen. Vi måste minska vår byråkrati och öka medborgarnas grad av frihet. Vi måste bli bättre på allt. Står man stilla springer resten av världen ifrån en. En kommun mår inte bra av att politiker växer fast i sina roller i decennier. Följ de dagsaktuella uppdateringarna på https://www.facebook.com/boaosthammar/

 

Kommuner måste utvecklas för att överleva och för att utvecklas krävs förnyelse! Det är en utmaning! Och vi är beredd att ta den!

 

Lokalpartiet Boa startade som eget parti 2006 och bytte namn och delvis inriktning under 2017. Historik? Läs mer på Wikipedia

Bli medlem i Boa!


Kontakta oss och kom med i valarbetet för en bättre kommun!

Kalendarium

2 maj Öppet gruppmöte kommunhuset i Östhammar kl 19.00

8 maj Sista kommunfullmäktigemötet innan valet

26 maj Aktivitetsdag Lokalpartiet Boa, Östhammar

18 augusti, Boa & Moderaterna m fl utmanar (S) & (C) på debatt

25 augusti, debatt Storbrunn

9 september, valEn röst på (C) i kommunen har de senaste åtta åren varit en röst på (S).

En röst på (C) i kommunen har de senaste åtta åren varit en röst på (S). Detta faktum måste de 2234 som röstade på Centerpartiet i förra valet fundera på,
då centraliseringen fortsätter att öka och konkurrensutsättningen att minska i kommunen. T ex så finns det ett tidigare beslut på att Edsvägens verksamhet skulle konkurrensutsättas, vilket inte gjorts, och inga privata alternativ har tillkommit inom några kommunala verksamheter de senaste åtta åren. Företagsklimatet har sjunkit. Skolresultaten likaså. Kommunen har lagt sina ökade resurser på att "besikta enskilda avlopp" trots att kommunens egna avloppsverk läcker som såll! Inte heller det direkt Centerpolitik. Det finns helt enkelt inte så mycket att skryta med om vad Centerpartiet har lyckats göra tillsammans med Socialdemokraterna, ett grästak på nya Storbrunn och lite elbilar är inget som skyler ovanstående faktum! Men nu är det så att de 2234 st har ett annat parti som driver typiska centerfrågor. Vi hälsar er välkomna till oss. Och de som trots allt stannar kvar välkomnar vi tillbaka den nya alliansmajoritet vi räknar med att bilda efter valet den 9 september!


Vi driver frågan om införande av tekniskt vatten, vad är det?

Dricksvatten är en bristvara i stora delar av världen, så ock i Östhammars kommun. Vi gör dessutom av med 3-500 liter per person och dygn! Kommunen  har förutom sina dricksvattentäkter dock många vattenreservoarer i form av sjöar och Östersjön som mycket väl kunde användas i större utsträckning i framtiden, något som är bakgrunden till vårt förslag om s k tekniskt vatten. Då vi vet att varje tillkommande ny liter av dricksvatten till våra orter är mycket kostsamt så är det hög tid att tänka nytt och klart, d v s att i nybyggen förbereda för framtiden och sluta använda dricksvatten för spolning i toaletter och bevattning, då kvalitetskraven inom dessa områden mycket väl klaras med denna typ av vatten. Efter erfarenheter av det tekniska vattnet i nybyggda områdena, där det är enklast att dra ett rör extra, så ser vi alla möjligheter att därefter även i de äldre bostadsbeståndet dra in det "extra röret" där det är ekonomiskt och tekniskt försvarbart .


Brandförsvarskostnaderna har på några år ökat med 25% i kommunen. Är det då rimligt att det som hände 2017, hände?

Läs mer om våra förslag gällande brandförsvaret i kommunen under "Valmanifest".

Kommunen växer, men hur var det nu med verkligheten?

Majoriteten väljer att måla upp kommunen i rosenrött, även detta valår. Verkligheten är tyvärr annorlunda. Oberoende rankning och statistik talar sina tydliga språk. Men visst växer kommunen! Framförallt i antalet anställda? Vi reder ut på det sista kommunfullmäktigemötet före valet den 8 maj Olandskolans matsal, Alunda kl 18.00! Kom gärna dit och se hur dina skattepengar används! Många kommunala områden behöver förbättras och professionaliseras som t ex externinformationen, och då kommunens egen hemsida i stort sett är dysfunktionell kommer vi f o m nu att lägga upp kallelserna här!

Hämta
KF20180508K.pdf
Adobe Acrobat-dokument 120.2 KB

Befolkningen blir äldre och äldre, hur ökar vi andelen av yngre som stannar kvar och utvecklar kommunen?

En kommun blir lätt statiskt, d v s mindre dynamisk och anpassningsbart när genomsnittsåldern på invånarna ökar, oavsett om kommunen ligger i Spanien, Australien eller i Uppland. Det skapar svårlösta utmaningar för planering av välfärd för kommunen men även problem vid rekrytering av nya anställda för våra företag, samt välbehövligt kundunderlag för vår servicenäring och handel.

Det räcker inte att starta ett s k "ungdomsråd" 13-23 år för att stilla samvetet som skedde i Östhammars kommun under de senaste åren. Åldersspreaden t ex skapar ju mer motsättningar än positiva förutsättningar, då det är viss skillnad på att vara 13 och 23. Jag har provat på båda. Utan det handlar om att förstå att det är ett helt annat samhälle dagens ungdomar växer upp idag, med helt andra förutsättningar och utmaningar. Men framförallt möjligheter. Det räcker inte med ett "alibiråd" eller starta flera socialamediekanaler, för att kunna utveckla morgondagens samhälle måste man förstå att det idag är 2018 och inte 1980! Läs gärna mer om hur vi vill utveckla vårt utbildningssystem. Och läs gärna om den "multisensoriska generationen" här, d v s den verklighet beslutsfattandet måste ta hänsyn till.

Följ den dagsaktuella lokalpolitiken på Facebook!

Vi är 100% närproducerade! Det innebär att vi inte behöver ta hänsyn till, eller skämmas över vad våra partikollegor från andra kommuner har gjort eller gör! Däremot är vi medlemmar i Lokalpartiernas nätverk (LPN), och driver där bl a den viktiga frågan om separata valdagar, samt samverkar organisatoriskt med andra lokalpartier runt om i landet om t ex ev representskap i SKL. Lokalpartiernas Nätverk.

 

Lokalpariet Boa

c/o Lars O. Holmgren

Snesslingeberg 106

742 94 Östhammar

lars@hmco.se

Tel: (46) 070-652 2395