Gruppen vi går till val med 2022! Fotograferat Östhammars hembygdsgård!

Det kommunala självstyret som är instiftat i grundlagen är utgångspunkten för vår politik. Allt man kan göra på sitt eget sätt, anpassat till sin egen kommun, ska göras för att skapa störst inflytande och värde för medborgarna!

 

 
Lars O. Holmgren

 

 

 

Partiordförande och gruppledare för vår kommunfullmäktigegrupp. Övriga uppdrag: ordförande i Bygg- och miljönämnden, ledamot Kommunstyrelsen, Tekniska utskottet, Östhammarshems styrelse & Hargs hamn AB styrelse.

Företagare med verksamhet bl a inom marknadskommunikation och doftkommunikation.
Boende i Snesslinge och Öregrund, Östhammars kommun sedan 2010. Tidigare politiskt verksam i Uppsala & Stockholm med ledamots- och ordförandeuppdrag inom kommunfullmäktige, stadsbyggnad och utbildning i Uppsala kommun. Tidigare MUF-ordförande i Uppsala län. Styrelseuppdrag i bolag. Född i Viksta.
Familj: Sambo & två barn från en tidigare relation, en dotter som läser på läkarlinjen och en son som väntar på sin ev militärtjänstgöring. Intressen: ekonomi, att tänka nytt, design & kultur i de flesta former.
Önskan efter valet: att genomföra vårt tiopunktsprogram i vårt valmanifest och gjuta nytt liv i vår stagnerande kommun som idag inte tar fasta på alla våra fantastiska förutsättningar. Klippa bandet till den nya väg 288 och hälsa vår 25.000:e invånare välkommen till kommunen efter man följt vårt förslag att satsa på ett nytt reningsverk i Öregrund men struntat i tvångsanslutningarna varför man istället kunde använda skattepengarna till andra investeringar och satsa på vår attraktivitet och välfärd!!

 

Kontakt: tel 070-652 2395, e-mail lars@hmco.se


Kristina Karl-Eriksdotter

 

 

 

 

Är I mina näst bästa år i livet, pensionär. Är ordförande i kvinnojouren Freja sedan 2004. Har arbetat på samtliga orter i kommunen i 34 år, var av 17 år i nattpatrull. Har alltid haft många bollar i luften, är effektiv och en Do it. Vill ha ordning och reda. Har en holistisk syn på människan och har ett stort hjärta för människor i kris. Lång erfarenhet inom vård yrket, haft eget företag, fortfarande aktiv i ideella föreningar. Har arbetat inom säkerhet och bevakning även i kommunen inom Forsmark, Arlanda, frivården och inom polisen. Är ersättare i socialnämnden och ledamot i BOA. Vill vara delaktig i en bättre vård för de svårt sjuka och för våra äldre i VÅR kommun. Vill ha en socialförvaltning som vi kan vara stolta över och som ger oss invånare en positiv känsla och ett tryggt bemötande. En socialförvaltning där jag är en människa och inte en kölapp.

Jag bor i Östhammar och har tre vuxna barn och en rad barnbarn. Har också ett stort intresse för musik, djur, mc och fina bilar.

Therese Edin

40-årig gift 5-barnsmamma som har svårt att sitta still med många järn i elden. 

Uppväxt i Östhammar men bosatt i Björnäs på Söderön sedan 2013. 

Bor på en gård med min min familj där vi tillsammans driver vi ett familjeföretag. 

Företagsklimat, skola och glesbygd är något som ligger mig varmt om hjärtat. 

Jag har efter egna erfarenheter upplevt hur det är i skola som inhyser årskurs 4-9. Låg & mellanstadiet bör gå i sin egen skolmiljö och högstadiet i sin egen skolmiljö. Detta pga utvecklingen skiljer sig så pass mycket i dessa åldrar. Att blanda dessa är inte optimalt. Jag vill se en återgång till de vanliga f-6 skolorna igen och låta exvis Frösåkersskolan vara en högstadieskola 7-9. 

Då kommunens förskolor byggs ut med ännu fler baracker för att lyckas täcka bostadsbristen så anser jag att underlag för en privatiserad förskoleverksamhet finns och skulle vilja se den tex i den nedlagda skollokalen i Norrskedika (Snesslinge) som forfarande står och ekar tom efter den stängdes. 

Det är synd att glesbygden glöms bort mer och mer. Kollektivtrafiken dras åt mer. Glesbygden får inte glömmas bort, VI får inte glömmas bort. Jag ser gärna en utökad kollektivtrafik till glesbygderna för att barnfamiljer ska kunna välja att bosätta sig där och för att man då ska kunna resa kollektivt till arbeten och barnen till skola/kompisar.
Följ den dagsaktuella lokalpolitiken på Facebook!

Vi är 100% närproducerade! Det innebär att vi inte behöver ta hänsyn till, eller skämmas över vad våra partikollegor från andra kommuner har gjort eller gör! Däremot är vi medlemmar i Lokalpartiernas nätverk (LPN), och driver där bl a den viktiga frågan om separata valdagar, samt samverkar organisatoriskt med andra lokalpartier runt om i landet om t ex ev representskap i SKL. Lokalpartiernas Nätverk.

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

 

Lokalpariet Boa

c/o Lars O. Holmgren

Snesslingeberg 106

742 94 Östhammar

lars@hmco.se

Tel: (46) 070-652 2395