Nu kan våra medlemmar nominera kandidater till valet 2022! Vi behöver även ideella krafter för att föra ut vårt budskap, hör av er på mail eller Messenger (FB).

Lars O. Holmgren

Partiordförande och gruppledare för vår kommunfullmäktigegrupp. Övriga uppdrag: 2:e vice ordförande i Bygg- och miljönämnden, ledamot Kommunstyrelsen och beredningsgruppen för en ny politisk organisation.

Företagare med verksamhet bl a inom marknadskommunikation och dofter.
Boende i Snesslinge och Öregrund, Östhammars kommun sedan 2010. Tidigare politiskt verksam i Uppsala & Stockholm med ledamots- och ordförandeuppdrag inom kommunfullmäktige, stadsbyggnad och utbildning i Uppsala kommun. Tidigare MUF-ordförande i Uppsala län. Styrelseuppdrag i bolag.
Familj: Sambo & två barn, en dotter som läser på läkarlinjen och en son som gör sin militärtjänstgöring. Intressen: att tänka nytt, design & kultur i de flesta former.
Önskan efter valet: att genomföra vårt tiopunktsprogram i vårt valmanifest och gjuta nytt liv i vår stagnerande kommun som idag inte tar fasta på alla våra fantastiska förutsättningar. Klippa bandet till den nya väg 288 och hälsa vår 30.000 invånare välkommen till kommunen!

 

Kontakt: tel 070-652 2395, e-mail lars@hmco.seIngemar AdénFredrik JanssonJan-Olof Ahlinder

Uppväxt och boende i Öregrund. Sambo och 2 vuxna barn. Har tidigare arbetat på Kärnkraftverket i Forsmark samt Sandvik Coromant Gimo Som industriarbetare men är nu avtalspensionär sen 2 år tillbaka. Jag vill att man från kommunens sida arbetar med att ta fram egna och privata planområden i kommundelen Öregrund för byggande av hyresrätter och egna hem för att trygga tillväxt och arbetskraftförsörjningen för den verksamhet som finns på orten. I form av skola, vård, omsorg, forskning, varvsindustri, båttillverkning, byggnation, entreprenad, åkeri, handel, fiskförädling, fiske, restaurang, turism, hotell, service, mm. För övrigt tycker jag att kommunen ska ge Trafikverket i uppdrag att flytta färjeläget till Rörhamn. Vilket skulle innebära utvecklingsmöjligheter för centrala Öregrund. Jag anser även att kommunen ser över möjligheten att bygga ett äldreboende på Gräsö istället för att bygga ut äldreboendet i Öregrund vilket skulle ge ett antal arbetstillfällen på Gräsö. 
Kontakt: Tel. 0705687361, e-post. joahlinder@telia.comSune BerglundEtt år till valet 2022!

Följ den dagsaktuella lokalpolitiken på Facebook!

Vi är 100% närproducerade! Det innebär att vi inte behöver ta hänsyn till, eller skämmas över vad våra partikollegor från andra kommuner har gjort eller gör! Däremot är vi medlemmar i Lokalpartiernas nätverk (LPN), och driver där bl a den viktiga frågan om separata valdagar, samt samverkar organisatoriskt med andra lokalpartier runt om i landet om t ex ev representskap i SKL. Lokalpartiernas Nätverk.

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

 

Lokalpariet Boa

c/o Lars O. Holmgren

Snesslingeberg 106

742 94 Östhammar

lars@hmco.se

Tel: (46) 070-652 2395