Den politiska majoriteten i Östhammars kommun 2023-2026

Fr v: Fabian Sjöberg (M), Ylva Lundin (SD), Sabina Ståhl (KD) och Lars O. Holmgren (BoA)

Alltför många saker beslutas över våra huvuden ofta p g a att lokalpolitikerna lyssnar mer på sina EU- och Riksdagspartier istället för sina medborgare! Det vill vi ändra på!

Du ser vad vi gör i lokalpolitiken i denna hemsidas startflöden samt de dagliga uppdateringarna på Facebook!


På Facebook lägger vi upp filmer om lokalpolitiken mer kontinuerligt! Men här kommer några om vårt valutskick, förtidsröstning, ev reningsverk i Alunda och vår motion om att det ska bli billigare att bygga på landet om man bor i kommunen!


Barackkommunen Östhammar!

Vi lyfte frågan om kommunens mycket dyra sätt att sköta sin lokalförsörjning inom skola och barnomsorg under kommunfullmäktige i april 2022. Vår kommun översvämmas av baracker och de finns såväl på längden, höjden och tvären. Hyrda baracker kostar i genomsnitt dubbelt så mycket som egna, stationära lokaler per kvadratmeter vilket föranleder följande fråga till den högst ansvariga Jacob Spangenberg om varför kommunen väljer dyra baracklösningar till skolan istället för att satsa de årliga extra miljonerna på lärare? I Östhammars kommun stänger man verksamheter med ena handen och hyr nya baracker med den andra. Vi har sedan länge hundratals med skolbaracker i vår kommun, som inte bara är sämre som skolmiljö utan även mycket dyrare. En god planering borde minska och inte öka behovet av tillfälliga lokaler så varför väljer den nuvarande majoriteten att förlägga alltmer förskole- och skolverksamhet i "tillfälliga" baracker istället för att använda de extra årliga ”hyresmiljonerna” till lärare och annat värdeskapande?
Svaret blev ett jasså, och vi fortsätter vårt räknande. Så här såg det ut när frågan var uppe till behandling! Antalet hyrbaracker: Alunda 62 st, Gimo 24 st, Österby 32 st, Östhammar oklart, det finns baracker vid förskolorna men vi har ej fått fram huruvida de är hyrda eller friköpta. 

Läs vårt valmanifest om våra tio viktigaste frågor!


Att inte laga taket i tid, gör att du får betala renoveringen flera gånger om. Ska vi verkligen låta samma förvaltare fortsätta?

Kommunen äger många fastigheter och stora system med anläggningar och rör. Ytterst ansvarar den politiska ledningen för att det finns personal och ekonomiska medel att sköta anläggningarna, och reinvestera och sköta om investeringarna. Det har inte skett inom flera områden, men det är som allra mest kännbart inom det kommunala VA-nätet. Och det går att jämföra med villan eller bostads- eller hyresrätten, om man inte lagar taket när det börjar läcka, så kommer kommande renovering kosta betydligt mer än om det åtgärdats när det skulle. Det brukar på kommunalt språk kallas "investeringsskulden"och det är inget att skoja bort. Ledande politiska majoriteter har inte bara att tillse att välfärden ska fungera. De har också till uppgift att se till så att våra gemensamma tillgångar sköts! Så har inte fallet  varit i Östhammars kommun.

Skulle du anlita samma fastighetsskötare som inte bytt takpannorna på ditt hus i tid igen? Skulle inte tro det. Förhoppningsvis drar du parallellen med dina gjorda investeringar i det kommunala VA-nätet, d v s ser till att det byter förvaltning.

Byt Nu, dags för en ny politisk majoritet!


Följ den dagsaktuella lokalpolitiken på Facebook!

Vi är 100% närproducerade! Det innebär att vi inte behöver ta hänsyn till, eller skämmas över vad våra partikollegor från andra kommuner har gjort eller gör! Däremot är vi medlemmar i Lokalpartiernas nätverk (LPN), och driver där bl a den viktiga frågan om separata valdagar, samt samverkar organisatoriskt med andra lokalpartier runt om i landet om t ex ev representskap i SKL. Lokalpartiernas Nätverk.

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

 

Lokalpariet Boa

c/o Lars O. Holmgren

Snesslingeberg 106

742 94 Östhammar

lars@hmco.se

Tel: (46) 070-652 2395