Lösningen på butiksdöden

Kommunhuset låter meddela att man äntligen funnit en lösning på den s k "butiksdöden" i kommunen, med gapande butikslokaler som följd. Ett avtal har i dagarna träffats med hårdvaruföretaget Hackor och spadar AB, som med start på Drottninggatan i Östhammar öppnar en butik med inriktning på kvalitetshackor, då de övertygats av finanskommunalrådet Spangenbergs löfte om den "Klondykesituation" som råder i kommunen vilket var ett centertema från föregående valrörelse. Utrullningen av butiksfilialer i de andra orterna som Österbybruk, Alunda, Gimo och Öregrund kommer att rullas ut i samband med uppkomsten av centralt lediga lokaler.
Företaget låter via sin pressekreterare meddela att även den av många efterfrågade moraliska kompassen kommer att saluföras.


Konstfruset ishotell på Rådhustorget

Välinformerade källor från kommunhuset låter meddela att kommunledningen i form av Jacob S & Margareta B lämnat ett positivt förhandbesked att låta uppföra ett alternativt och konstfruset ishotell på Rådhustorget under ledning av Millimeter arkitekter. "Kommunen lider stor brist på publikmagneter"
låter ledningen påtala, och investeringen på ca 200 miljoner anses som småpotatis under rådande ränteläge. Tekniska kontoret och arkitekterna har redan enl bifogade pressbilder påbörjat grundarbetena.

 

Kolsyrat vatten i Gimo badhus då det blir för dyrt med kranvatten

Fritidskontoret låter meddela att det inför höstterminen 2018 kommer att tvingas till neddragningar i budgeten för att få det hela att gå ihop efter
alla kostsamma tillkommande kostnader i samband med ombyggnationer. Kostnadsbesparingen kommer främst att bestå i att man kommer att fylla Gimobadet med Ramlösa istället för kranvatten, då det anses för dyrt att tappa från kran efter överflytten till Gästrike Vatten med en 70%-ig kostnadsökning som resultat. Som bonus skulle det resultera i världens första kommunala badhus med kolsyrat vatten vilket näringslivskontoret beräknar göra till en stor
kommande turistattraktion! Ett annat alternativ som nämnts är att fylla badet till hälften.
För tillfället har det tillsatts en utredning om detta räcker som besparing, där nästa steg enligt utredningen är att frysa kommunens isbanor med
vatten från samma källa!

Följ den dagsaktuella lokalpolitiken på Facebook!

Vi är 100% närproducerade! Det innebär att vi inte behöver ta hänsyn till, eller skämmas över vad våra partikollegor från andra kommuner har gjort eller gör! Däremot är vi medlemmar i Lokalpartiernas nätverk (LPN), och driver där bl a den viktiga frågan om separata valdagar, samt samverkar organisatoriskt med andra lokalpartier runt om i landet om t ex ev representskap i SKL. Lokalpartiernas Nätverk.

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

 

Lokalpariet Boa

c/o Lars O. Holmgren

Snesslingeberg 106

742 94 Östhammar

lars@hmco.se

Tel: (46) 070-652 2395