Vi tillhör de flitigaste motionärerna och förslagsställarna i Östhammars kommunfullmäktige. F. n diskuteras två; räddningstjänstens brister igen och införandet av "tekniskt vatten". Vi skall sammanställa listan med alla de övriga.

Till er alla som tror att ingenting kan förändras i Östhammar kommun, alla idéer och "sanningar" kan eller tvingas att omprövas p g a förändringar i omvärlden. Låt oss bygga en ny kommunkultur baserad på professionalism, decentralisering, effektivisering, glädje och transparens!

Följ den dagsaktuella lokalpolitiken på Facebook!

Vi är 100% närproducerade! Det innebär att vi inte behöver ta hänsyn till, eller skämmas över vad våra partikollegor från andra kommuner har gjort eller gör! Däremot är vi medlemmar i Lokalpartiernas nätverk (LPN), och driver där bl a den viktiga frågan om separata valdagar, samt samverkar organisatoriskt med andra lokalpartier runt om i landet om t ex ev representskap i SKL. Lokalpartiernas Nätverk.

 

Lokalpariet Boa

c/o Lars O. Holmgren

Snesslingeberg 106

742 94 Östhammar

lars@hmco.se

Tel: (46) 070-652 2395