Här några av våra motioner och interpellationer. Se mer nedan.


T.shirt Minuttaxa nej tack!

Finns från S till XL.

200,00 kr

  • Tillgänglig
  • Levereras inom 3-5 dagar1

Väddika

Veckans kommunfullmäktigemöte (14 dec 2021)  tog bl a upp vår interpellation gällande kommunens hantering av slammet från de egna reningsverken och de enskilda avloppen som inte hanteras på rätt sätt. Vi poängterade att kommunen borde använda sina resurser mer klokt än nuvarande politiska kommunlednings (S+C+V) val och kontrollera sig själva i större utsträckning istället för att årligen prioritera besiktningen av de enskilda avloppsanläggningarna. Vi tycker det är att "skjuta myggor och sila kameler"!

 

https://unt.se/.../kommunen-kritiseras-for.../r48omp9l

Motion om att det ska bli billigare att bygga hus på landsbygden för åretruntboende! Vi vill också möjliggöra för samlad bebyggelse utanför detaljplanelagt område. Allt för att kunna möjliggöra för människor att bosätta sig i vår kommun i väntan på utbyggt kommunalt vatten och avlopp!

Upphandling elbilar med noll stjärnor

Vi lämnade in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg gällande framförallt hemtjänstpersonalens säkerhet. Vi och andra partier har tidigare varit kritiska till inköpet av kommunens Renault Zoe som genomfördes förra året, då driftsäkerheten för en elbil inte kan säkerställas för de långa avstånd som ska köras på bl a landsbygden av hemtjänstpersonalen. Biltypen var även oprövad då tillverkaren valt att konvertera en bensinmodell till eldrift, något som nu visat sig vara fatalt, då dagens publicerade Euro NCAP gav Zoe Noll (0) stjärnor av fem möjliga. Varför frågan måste ställas: hur det kommer sig att "klimathänsynen” som varit vägledande i valet av biltyp har skett på bekostnad av att kommunen säkerställer att kommunens personals fordon är säkra att färdas i!!! Hur kan kommunen använda så mycket skattepengar utan att krocksäkerhetsdokumentation krävs vid upphandlingen?

 

https://www.euroncap.com/sv/results/renault/zoe/44206

 

Debatten bjöd på flera överraskningar. Men låt oss klargöra en viktig detalj rörande vår interpellation om hur det kommer sig att kommunen upphandlat bilar till hemtjänstpersonalen som hade 0 stjärnor hos det oberoende testinstitutet Euro NCAP?

När det gäller utfärdandet av stjärnor i EURO NCAP så har vare sig Renault, Jacob S eller Gud fader dessa delegationer utan endast EURO NCAP själva. Det är det som är själva poängen med att de är oberoende!

 

…. Ungefär som att skolans elever inte sätter sina egna betyg

 

 

Utvinna energin ur spillvattnet

Tamen a proposito, inquam, aberramus. Non igitur potestis voluptate omnia dirigentes aut tueri aut retinere virtutem.

Motion om införande av tekniskt vatten.

Dricksvatten är en bristvara i stora delar av världen, så ock i Östhammars kommun. Vi gör dessutom av med 3-500 liter per person och dygn! Kommunen  har förutom sina dricksvattentäkter dock många vattenreservoarer i form av sjöar och Östersjön som mycket väl kunde användas i större utsträckning i framtiden, något som är bakgrunden till vårt förslag om s k tekniskt vatten. Då vi vet att varje tillkommande ny liter av dricksvatten till våra orter är mycket kostsamt så är det hög tid att tänka nytt och klart, d v s att i nybyggen förbereda för framtiden och sluta använda dricksvatten för spolning i toaletter och bevattning, då kvalitetskraven inom dessa områden mycket väl klaras med denna typ av vatten. Efter erfarenheter av det tekniska vattnet i nybyggda områdena, där det är enklast att dra ett rör extra, så ser vi alla möjligheter att därefter även i de äldre bostadsbeståndet dra in det "extra röret" där det är ekonomiskt och tekniskt försvarbart .


Hämta
BoA Motion gällande förslag till åtgärde
Adobe Acrobat-dokument 330.6 KB
Hämta
Interpellation om farliga bilar.pdf
Adobe Acrobat-dokument 325.4 KB
Hämta
Interpellation om kommunens hantering av
Adobe Acrobat-dokument 330.0 KB
Hämta
Motion om att kommunen ska göra en s k n
Adobe Acrobat-dokument 334.3 KB

Följ den dagsaktuella lokalpolitiken på Facebook!

Vi är 100% närproducerade! Det innebär att vi inte behöver ta hänsyn till, eller skämmas över vad våra partikollegor från andra kommuner har gjort eller gör! Däremot är vi medlemmar i Lokalpartiernas nätverk (LPN), och driver där bl a den viktiga frågan om separata valdagar, samt samverkar organisatoriskt med andra lokalpartier runt om i landet om t ex ev representskap i SKL. Lokalpartiernas Nätverk.

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

 

Lokalpariet Boa

c/o Lars O. Holmgren

Snesslingeberg 106

742 94 Östhammar

lars@hmco.se

Tel: (46) 070-652 2395