Nu gör vi det! Inte bara för att vinna valet utan framförallt för:
#Tillsätta en ny styrelse för socialnämnden för att införa en värdig äldreomsorg och starta byggande av nya trygghetsboenden.
#Tillsätta en ny styrelse för Östhammarshem för att öka byggandet av hyresrätter där folk vill bo och skapa ett mer dynamiskt bostadsföretag.
#Tillsätta en ny styrelse för BUN och stoppa nedläggningen av Ekeby skola, sätta kunskap som det överordnade fokuset för all verksamhet, satsa på personalåtgärder samt börja planera bättre för att inte behöva hyresbaracker i framtiden!
#Tillsätta en ny styrelse till Östhammars vatten och riva upp 1350-miljonersavtalet för att istället satsa på en miljösäker OCH kostnadseffektiv VA-verksamhet för hela kommunen. Bygga nytt reningsverk i Öregrund OCH börja rädda fjärdarna!
#Förändra den politiska strukturen så att kommunalråden har eget rotelansvar (social/skola/samhälle) för att göra det möjligt för väljarna att utvärdera deras arbete!
#Tillsätta en stadsarkitekt.
#Och framförallt tillsätta en ny kommunstyrelse där kostnadseffektivitet, ansvar och kvalitetskrav är nya ledstjärnor!
Med mera!
Lars O. Holmgren
Hämta
boa valmani 22 end.PDF
Adobe Acrobat-dokument 4.4 MB

Följ den dagsaktuella lokalpolitiken på Facebook!

Vi är 100% närproducerade! Det innebär att vi inte behöver ta hänsyn till, eller skämmas över vad våra partikollegor från andra kommuner har gjort eller gör! Däremot är vi medlemmar i Lokalpartiernas nätverk (LPN), och driver där bl a den viktiga frågan om separata valdagar, samt samverkar organisatoriskt med andra lokalpartier runt om i landet om t ex ev representskap i SKL. Lokalpartiernas Nätverk.

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

 

Lokalpariet Boa

c/o Lars O. Holmgren

Snesslingeberg 106

742 94 Östhammar

lars@hmco.se

Tel: (46) 070-652 2395