Viktiga politiska frågor vi driver utanför kommunen!


Införa separata valdagar mellan Riksdagsvalet och kommun- och landstingsvalet, en oerhört viktig demokratireform.

Införa krav på professionell revision i kommuner och landsting/regioner. Det är helt ohållbart att basera medborgarnas insyn i de offentliga "böckerna" genom s k lekmannarevision, d v s mestadels f d politiker, ett system som överlevt sig själv som visar den offentliga sektorns oförmåga att utvecklas i samklang med tidens nya krav.

Omvandla regionernas verksamhet och på sikt avsluta som politisk nivå, för att föra över verksamheten till kommuner (vårdcentraler och kollektivtrafik) och staten (specialistsjukvård och trafikplanering). Ni som följt följetongen om den nya 288:an inser att det inte står rätt till när det ska behöva ta mer än tio år extra för att få till en halvbra, fungerande väg mellan Uppsala och Östhammar! Något som idag är resultatet av regionernas planering, något som på sikt flyttas över till staten. Otydligheten med en politisk nivå för mycket skapar svårigheter för invånarna att utkräva ansvar av sina valda politiker, då gränsdragningarna idag går i varandra. Överflyttandet skulle skapa tydlighet och möjligheter till en mycket högre effektivitet! Till valet 2022 ställer vi upp i regionvalet i Uppsala län för att försöka förändra inifrån.

Representantskap i SKL för Sveriges samlade lokalpartier.L

Följ den dagsaktuella lokalpolitiken på Facebook!

Vi är 100% närproducerade! Det innebär att vi inte behöver ta hänsyn till, eller skämmas över vad våra partikollegor från andra kommuner har gjort eller gör! Däremot är vi medlemmar i Lokalpartiernas nätverk (LPN), och driver där bl a den viktiga frågan om separata valdagar, samt samverkar organisatoriskt med andra lokalpartier runt om i landet om t ex ev representskap i SKL. Lokalpartiernas Nätverk.

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

 

Lokalpariet Boa

c/o Lars O. Holmgren

Snesslingeberg 106

742 94 Östhammar

lars@hmco.se

Tel: (46) 070-652 2395